Национална конференция за зелената инфраструктура под патронажа на Областния управител

Forum-1Областният управител на Пловдив Венцислав Каймаканов пое патронажа на националната конференция „Стратегии за зелената инфраструктура в България“, която ще се проведе в четвъртък – 12 декември, в Хисаря. Тя ще бъде открита от 10 часа в хотел „Аугуста“ и ще събере в курортния град експерти и специалисти в областа на екологията от цялата страна, представители на общински и областни администрации, неправителствени организации и медии.
Главен организатор на престижния форум е Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив.
Конференцията е част от мащабния 3-годишен проект „Green Infrastructure Network”, финансиран от програмата на Европейския съюз INTERREG IVC – интеррегионално сътрудничество.
В програмата освен представяне на самия проект, ще бъде дискутирано как темата за зелената инфраструктура намира отражение в Областната стратегия на област Пловдив и Южен централен район през следващия програмен период, в оперативна програма „Околна среда“ и „Натура 2000“, и как националната мрежа от 28 информационни центрове подкрепя тази идея.
Проектът „GreenInfraNet“ е отговор на предизвикателството за опазване на биологичното разнообразие в Европа, както и на загубата на ценни екосистеми и техните ползи.
Главната му цел е да подкрепи разработването и прилагането на мерки за зелена инфраструктура в регионите на Европейския съюз, за да запази биологичното разнообразие и ползите от екосистемите чрез политики в области като земеделие, градско развитие, транспорт, отдих и адаптиране към климатичните промени.
Мрежата за зелена инфраструктура е проект с партньори от 12 региона от 10 европейски страни. Те работят заедно, за да подпомогнат развитието и прилагането на зелена инфраструктура в региони от ЕС.
Идеята за зелена инфраструктура разглежда опазването на биологичното богатство като част от една широка политическа рамка, в която главните природозащитни цели могат да бъдат постигнати в хармония с други цели на оползотворяването на земята като земеделие, лесовъдство, отдих и адаптация към климатичните промени.
Зелената инфраструктура също подпомага и икономиката, като поддържа екосистемите и намалява вредните ефекти на транспорта и енергийната инфраструктура и икономическото развитие .

 

Related posts

Leave a Comment