Експерти дават за пример Агенция за регионално развитие като добра практика

Работата на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия предизвика сериозен интерес по време на три големи национални и международни форума в Пловдив.
Агенцията представи свои актуални успешни проекта и дейностите си по тях по време на националната среща с бизнеса във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите), на Националната кръгла маса за борба срещу трафика на хора, както и на Международния панаир на кариерата.
„Унаследяването и трансферът на бизнес, като част от стратегията на фирмата“ и „Дезинформацията и фалшивите новини – индустрия за манипулация“ бяха двете теми, които екипът на Агенция за регионално развитие представи. Те бяха презентирани в дискусионния двучасов панел  „Управление на промените“ и  предизикаха много коментари сред участниците. Предизвикателството за прехвърлянето на бизнеса да се случи без сътресение и запазване на работните места, както колко са уязвими хората за всякакви манипулации, ако нямат необходимата медийна компетентност и култура бяха сред водещите теми, предизвикали най-много дискусии.
След събитието бизнес експерти и специалисти по управление на човешките ресурси и връзки с обществеността, дадоха за пример Агенция за регионално развитие като добра практика.
„Отличното подбиране на екип от качествени специалисти с опит и знания в своята област, както добрата му сработеност са ключови за успеха на всяка една организация и в това отношение колегите от Агенцията са добър пример за това“, каза Даниела Димитрова, главен мениджър на една от международните компании за подбор на персонал, участвала в дискусионните панели на Панаира.
Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия работи успешно по 3 актуални проекта:  „INSiGHTS“ – „Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, посредством Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“; „Младежи за европейско културно наследство –  MINERVA“, по програма Erasmus+; както и проектът „STOB Regions – Приемственост и трансфер на бизнес в регионите“, финансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА.

Related posts

Leave a Comment